Y-bladet's arkiv

Arkiv / 2023 / v2 (9 januari - 15 januari)

Unga experter Sundsvall

Lekterapeuterna på Sundsvalls sjukhus har startat Unga experter Sundsvall. Just nu är fem tjejer mellan 14–16 år med i expertrådet. De är patienter på Sundsvalls barn- och ungdomsmottagning.   Meningen är att unga ska tycka till om vården de får. De har haft ett första möte. De bestämde att de ska testa hur sjukhusområdet i […]

Ny lag bra för katterna

Från och med 2023 ska kattägare id-märka sina katter och registrera dem i Jordbrukets kattregister. Organisationen Djurskyddet i Sverige hoppas att det blir färre hemlösa katter, då det blir lättare att hitta ägarna.   Ideella föreningen Djurskyddet Örnsköldsvik har just nu 50 katter på Lunnebo katthem. De tog hand om nästan 200 hemlösa katter under […]

ÄISa-team

Läkare och sjuksköterskor med specialistkunskap ingår i ÄISa-teamen. De gör hembesök hos Äldre med sammansatta vårdbehov, ÄISa. De samarbetar med kommunens hemsjukvård.   ÄISa-teamen kan ge avancerad vård i hemmet, så äldre sjuka slipper åka till sjukhuset. Läkare kan vara med på hembesöken, eller via telefonen. ÄISa-team finns i Sundsvall, Sollefteå och Örnsköldsvik. De hoppas […]

Ambulans till Ukraina

Regionstyrelsen har bestämt att Region Västernorrland ger Ukraina ännu en begagnad ambulans. Hjälporganisationen Filippus i Örnsköldsvik kommer att transportera den till Ukraina som de gjorde förra gången. (Källa: www.rvn.se) (Syntolkning: en gul ambulans med gröna fält parkerad utanför en byggnad)

Resursskola i Ånge

Utbildningsnämnden i Ånge har bestämt att det blir en resursskola i Ånge i höst. Resursskolan ska stötta elever inom autismspektrumtillstånd, AST.   Elever inom AST kan ha behov av annan skolmiljö, och behöva särskilt stöd med sina studier. Gulsippans förskola flyttar ut från Nybyggarvägen, och resursskolan flyttar in. (Källa: Sundsvalls Tidning) (syntolkning: ung kille sitter […]