Spotlight's arkiv

Arkiv / 2019 / v43 (21 oktober - 27 oktober)

Adam skaffade ny hobby som pensionär – blev författare

Adam Gönczi, 82, flydde sitt första hemland Ungern, 1956. Han slog rot i Härnösand och levde ett rikt familjeliv och yrkesliv som fiskeribiolog, men när han blev pensionär började han skriva böcker och ge ut på egen hand. Hobbyskrivande kallar han det. Foto: Daniel Håkansson

Vardagstips om sedelmått för synskadade

Sedlar och mynt kan vara svåra att känna skillnaden på som gravt synskadad eller blind. Barbro Björklund i Graninge använder sig av ett sedelmått som hjälpmedel i vardagen.

Viktigt att punktgödsla redan på förskolan

Katarina Månsson från SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, i Härnösand visar material och läromedel i punktskrift som kan användas från förskola till gymnasieskola. Det är viktigt för gravt synskadade och blinda barn att tidigt komma i kontakt med punktskrifts inlärning  som tyvärr inte är en lagstadgad rättighet i skolan.