Spotlight's arkiv

Arkiv / 2020 / v45 (2 november - 8 november)

Högt betyg till nya datapedagogtjänsten vid Synrehabiliteringen Västernorrland

Mikael Sköld är datapedagogen som det senaste året hjälper synskadade med att träna att använda t ex mobiltelefoner och andra hjälpmedel dels genom personliga besök men även genom fjärrstyrning via datorer. Patienterna är mycket nöjda med denna tjänst och Mikael ser stora möjligheter att utvecklade den vidare.

Johanna gör ljudkonst av människans celler/DNA

Konstnären Johanna Byström Sims upptäckte att forskarnas DNA-analyser såg ut som partitur. Inom sig hörde hon hur cellen lät och använde sin egen röst och digitala instrument för att göra ljudkonst av de mänskliga byggstenarna. På bilden är hon på Hola folkhögskola i Kramfors för att skissa på sitt verk Sounds of a system.