Spotlight's arkiv

Arkiv / 2021 / v11 (15 mars - 21 mars)

En modernare taltidningstjänst ska locka fler läsare till regionernas taltidningar

I höst tar regeringen beslut om ändringar i taltidningsförordningen. MTM, myndigheten för tillgängligamedier, föreslår nu i en utredning att de tar över distributionen av landets alla kommun-och regiontaltidningar. Läsarna får gratis moderna daisyspelare som de kan läsa taltidningar, dagstidningar och talböcker på. – En seger för oss taltidningsproducenter  inom TTF som under många år kämpat […]

Tillgänglighetsstöd till kulturen

Kulturchef Maria Oldenmark intervjuas kring det tillgänglighetsstöd som Kulturenheten vid Region Västernorrland skapat för att stötta till genomförande av anpassad och tillgänglig kultur i länet. Foto rvn.se