Spotlight's arkiv

Arkiv / 2021 / v20 (17 maj - 23 maj)

Ny boksbuss i Örnsköldsviks kommun

Katarina Larsson är bibliootekschef i Örnsköldsviks kommun. Hon välkomnar satsningen på bokbussen för kommuninvånarna ute i glesbygden. Foto: Örnsköldsviks kommun.

Telegram Förändringar till följd av nya villkor i vaccinationsarbetet

Eftersom bara två vaccin nu finns tillgängliga i länet kommer vaccination mot covid-19 i sommar att erbjudas på de största vaccinationsenheterna i varje kommun. Under midsommarveckan hoppas regionen kunna inleda fas 4 som betyder vaccionation av den breda allmänheten. Foto: rvn.se

Telegram Bättre utomhusmiljö för personer med funktionshinder i Härnösands kommun

Kommunstyrelsen i Härnösand har tagit beslutet att Samhällsnämnden tillsammans med Tillgänglighetsrådet nu ska starta ett projekt för att anpassa utomhusmiljön och göra den bättre för funktionshindrade. På bilden politiker med ögonbindel och vita käppen på torget i Härnösand. I mitten: Ingemar Wiklander, KD, till vänster Carl-Fredrik Edgren, V och till höger Johan Sundqvist, MP.