Spotlight's arkiv

Arkiv / 2022 / v17 (25 april - 1 maj)

Arrangörer kan söka tillgänglighetsbidrag för kultur

Kulturchef Maria Oldenmark vid Region Västernorrland, påminner om att det finns tillgänglighetsbidrag för länets arrangörer att ansöka om. Bidraget ska användas till syn-eller teckenspråkstolkning av kultur eller för språktolkning av kultur. Funktionshinderföreningar uppmanas att hjälpa till att påminna kulturarrangörer om bidraget. Bild från utställningen Konstinjektion III. Foto Carina Kågström

Biblioteksbussen kommer dit där du bor i Örnsköldsviks kommun

I januari i år gjorde biblioteksbussen i Örnsköldsviks kommun sin premiärtur. Biblioteksbussen åker ut i glesbygden och ut till äldreboenden i kommunen och responsen har varit mycket positiv. Hanna Eriksson och Roger Leissner beskriver bussen exteriört och interiört.