Spotlight's arkiv

Arkiv / 2024 / v17 (22 april - 28 april)

Ny talsyntes på gång

Christina Tånnander är talteknolog och arbetar för MTM vid Kungliga Tekniska Högskolan. Hon berättar om den nya rösten ”Mattias” som snart kommer att höras för den som får sin kurslitteratur inläst. Foto Henrik Jansson/Läns&Riksnytt

Nysatsning av syntolkningsapp för basutställlningen Forntidsresan

Basutställningen Forntidsresan vid Västernorrlands museum är nu tillgänglig för synskadade genom inlästa ljudspår. Genom att fota av en QR kod med sin mobil kan besökaren få syntolkning vid tio utmärkta stationer i utställningen. Här berättar antikvarie Sandra Klingberg om utställningen och syntolken Ingela Hofsten ger oss en inblick i manusskrivande och upplägg för inlästa ljudspår.