Spotlight

Filmer om Spotlight och Y-bladet i Norrtågs vagnar under hela september

Bild på Norrtåg i blått och gult ståendes vid perrongen där många människor är i rörelse.

Under hela september månad visas på alla Norrtågs destinationer animerade filmer om hur det går till att prenumerera på Y-bladet och Spotlight  Taltidningen Västernorrland. Var 15 minut visas filmerna varje dag på skärmarna i tågvagnarna. Filmerna är textade men ljudlösa. Syftet är att sprida kunskap att tidningarna finns och att få fler läsare. Bild: Norrtåg

Suicidpreventiva dagarna 8-10 september fokuserar i år på stöd till efterlevande

Två händers fingrar bildar ett hjärta mot solnedgången i bakgrunden.

Den 10 september är det den Internationella Suiciddagen. Kommunerna och Region Västernorrland med flera samverkar kring att sprida kunskap om att förhindra självmord och genom ljusmanifestationer minnas de som begått suicid det senaste året. Föreläsningar kommer att äga rum mellan den 8-10 september och även via Facebook och Youtube. Mer information på kommunernas och regionens hemsida.