Spotlight

Stor spännvidd i Sundsvalls museums utställningar i höst

Bild från utställningshallen i Sundsvalls msueum

Utställningarna Non Grata och Konstinjektion III – Utblick blir syntolkade och tillgängliga för synskadade den 30 november. Den sistnämnda utställningen är ett urval av de  senaste inköpen av lokala konstnärer i Region Västernorrlands samling. Bildtext: Några av konstverken i utställningen Konstinjektion III – Utblick.

Högt betyg till nya datapedagogtjänsten vid Synrehabiliteringen Västernorrland

Mikael har en blå trjöja på sig och sitter vid sitt arbetsbord men en surfplatta i handen

Mikael Sköld är datapedagogen som det senaste året hjälper synskadade med att träna att använda t ex mobiltelefoner och andra hjälpmedel dels genom personliga besök men även genom fjärrstyrning via datorer. Patienterna är mycket nöjda med denna tjänst och Mikael ser stora möjligheter att utvecklade den vidare.