Spotlight

Ledsagningen urholkas för synskadade

Gruppbild på politiker och personer från SRF förbundsstyrelse

Att ledsagningen för personer med nedsatt syn har urholkats har Socialstyrelsen konstaterat. Nu uppvaktar synskaderörelsen riksdagsledamöter för att kunna få ändringar i lagen. På bilden: Christofer Bergenblock (C), Dan Hovskär (KD), Lennart Karlsson (SRF), Håkan Mattsson (SRF) och Thaer Tomma (Unga med Synnedsättning). Foto: Henrik Jansson

Nysatsning av syntolkningsapp för basutställlningen Forntidsresan

Utställningsrummet med glasmontrar längst väggarna och djurhudar under tak. Mitt på golvet finns också glasmontrar

Basutställningen Forntidsresan vid Västernorrlands museum är nu tillgänglig för synskadade genom inlästa ljudspår. Genom att fota av en QR kod med sin mobil kan besökaren få syntolkning vid tio utmärkta stationer i utställningen. Här berättar antikvarie Sandra Klingberg om utställningen och syntolken Ingela Hofsten ger oss en inblick i manusskrivande och upplägg för inlästa ljudspår.