Spotlight

Synskadade tvingas röja sin valhemlighet även i årets val

Peter och Frida står i trapphuset med utsikt över Sundsvallsfjärden. De har blåa kläder på sig.

Peter Tjernberg och Frida Karlander SRF Västernorrland bekräftar att även i årets val den 11 september kommer inte synskadade att kunna göra ett demokratiskt val som alla andra. Först 2026 kan det bli aktuellt med nya tekniska hjälpmedel för synskadade vid valdeltagande. Regeringen har nu givit Valmyndigheten och företaget RISE i uppdrag att utveckla hjälpmedel för ändamålet. 

Trevlig sommar önskar redaktionen för Spotlight Taltidningen Västernorrland till alla läsare!!

Grön sommaräng med prästkragar och smörblommor

Nästa vecka stänger redaktionen och gör ett semesteruppeåll. Det innebär att nästa nummer av Spotlight Taltidningen Västernorrland publiceras i mitten av augusti vecka 33. Redaktionen firar in sommarledigheten i detta inslag tillsammans med Synliga – blindaste bandet i landet och önskar er alla en trevlig och skön sommar!